Logo Sekolah

Arti Logo :

Segi Lima : Hamparan dan Cita-cita yang tinggi

Pena : Belajar Secara Terus Menerus

Masjid dan Al Qur'an : Selalu menautkan hatinya ke masjid dan menjunjung tinggi Al Qur'an

Warna Hijau : Sumber Kehidupan, Kesegaran, dan Rasa Aman

Kuning : Kejayaan

Logo Yayasan

Arti Logo :

Segi Lima : Menjunjung tinggi 5 rukun Islam

Pena & Al Qur'an: Menuntut ilmu dan mengaji sepanjang hayat

Masjid : Hati terpancang di masjid

Warna Hijau : Sumber Kehidupan, Kesegaran, dan Rasa Aman

Dua anak putra putri : Generasi penerus yang Shalih-Shalihah